Výstražné signály úniku oleja

03.10.2018

Blog image

1. Dymové signály

Medzi najzreteľnejšie príznaky patrí to, že uvidíte dym, ktorý pochádza z motora. Toto je zvyčajne spôsobené tým, že olej z olejovej vane padá na výfukové potrubie. Pretrvávanie tohto problému môže viesť k tomu, že sa veci ako kyslíkové senzory alebo rôzne iné komponenty poškodia kvôli namočeniu v oleji, čo môže spôsobiť zlyhanie snímačov a tesnení.

2. Prehriatie motora

Motorový olej je súčasťou toho, čo udržuje motor v chlade. Spolu s chladiacou kvapalinou sa motorový olej používa na udržanie trenia a zahrievania v motore. Ak uniká olej z olejovej vane unikne a hladina oleja klesne, môže to spôsobiť prehriatie motora. Prehriatie motora môže spôsobiť rozsiahle poškodenie, ak zostane bez dozoru.

3. Olejové kaluže pod vozidlom

Ak začnete vidieť, že pod vozidlom sú kaluže oleja, môže to byť spôsobené chybným tesnením olejovej vane. Nakoniec  tesnenie začne presakovať a vytvorí sa kaluž oleja pod vozidlom. Zanedbanie okamžitej opravy tohto problému môže viesť k rôznym problémom, ako je nízka hladina oleja a tlak oleja, ktoré môžu ohroziť funkčnosť vášho vozidla.

4. Nižšie než normálne hladiny oleja

V niektorých prípadoch bude únik veľmi malý a takmer nedetekovateľný. Zvyčajne pre takéto netesnosti je jediným výstražným znamienkom to, že je hladina oleja je nižšia ako normálna hladina oleja.

Ak zistíte jednu alebo viaceré z týchto problémov, mali by ste svoje vozidlo skontrolovať čo najskôr.

Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku a prečítali si náš blog. :-)

2020    FIFOAUTOSHOP.SK - Eshop s autodielmi