Poruchy snímača ABS

01.10.2018

Blog image

Ako diagnostikovať zlý alebo kaziaci snímač rýchlosti ABS?

ABS používa snímače, ktoré posielajú údaje do modulu ABS, ktorý ich aktivuje počas zámku kolies. Tieto snímače sú namontované na kolesách a zvyčajne sú tvorené dvomi komponentmi. Na nápravu, ktorá sa bude rotovať s kolesom, bude umiestnené ozubené koliesko alebo magnetický senzor, ktorý pracuje spoločne na odosielanie údajov do riadiaceho modulu ABS. Po určitom čase môže byť ozubené koliesko znečistené alebo poškodené na mieste, kde už nedokáže poskytnúť konzistentné čítanie, alebo môže dôjsť k zlyhaniu magnetického senzora. Ak niektorá z týchto komponentov zlyhá, systém ABS nebude správne fungovať a bude vyžadovať servis.

Rôzne autá budú mať rôzne konfigurácie senzorov ABS. Staršie vozidlá môžu mať iba jeden alebo dva senzory na celom vozidle, zatiaľ čo väčšina nových vozidiel bude mať jedno na každom kolese. Jednotlivé snímače na každom kolese umožňujú presnejšie odčítanie a prevádzku, ale ponecháva systém náchylný na ďalšie problémy. Keď zlyhá senzor ABS, zvyčajne je niekoľko varovných signálov, ktoré vás varujú, že existuje problém.

1. Kontrolka ABS sa rozsvieti

Najzrejmejším znakom problému so systémom ABS je, že sa rozsvieti kontrolka ABS. Osvetlenie ABS je ekvivalentom kontrolného svetla motora, okrem systému ABS. Keď svieti osvetlenie kontrolky, je to zvyčajne prvé znamenie, ktoré sa zobrazí, čo naznačuje, že môže dôjsť k problému s ABS systémom a možno k problému s jedným zo snímačov systému.

2. Brzdám trvá dlhšie zastaviť auto

Na ťažkých brzdových dráhach by sa mal systém ABS automaticky aktivovať, aby pomohol pri spomalení vozidla a strata trakcie a približovania by mala byť minimálna. Zatiaľ čo by sme sa mali snažiť praktizovať bežné spôsoby jazdy, ktoré zabraňujú ťažkým brzdným situáciám, ak si všimnete, že vozidlu trvá dlhšie, kým sa zastaví v ťažkých brzdiacich situáciách alebo trpí trakčnou stratou a šmykľavosťou, potom to môže byť ukazovateľom toho, že je problém so systémom. Systém ABS sa zvyčajne skladá iba z niekoľkých komponentov - modulu a snímačov - takže problém pri jeho prevádzke bude buď s modulom alebo snímačmi.

3. Menšia stabilita na ľadových alebo mokrých vozovkách

V priebehu času sa väčšina vodičov oboznámi s tým, ako ich vozidlo za určitých podmienok zaobchádza, vrátane šmykľavých podmienok, ako je jazda na mokrých alebo ľadových cestách. Správne fungujúci systém ABS minimalizuje akýkoľvek trakčný stres, najmä v mokrom a ľadovom prostredí. Ak pri jazde na mokrých alebo zľadovatených cestách dochádza k akémukoľvek prekĺznutiu pneumatiky alebo strate trakcie viac ako krátky okamih pri zastavení alebo vzlietnutí, systém ABS nemusí fungovať správne. To je zvyčajne spôsobené buď problémom s modulom, alebo pravdepodobne problémom so senzormi.

Ak sa rozsvieti kontrolka ABS alebo máte podozrenie, že by ste mohli mať problém s jedným alebo viacerými snímačmi ABS, nechajte vozidlo skontrolovať odborným technikom aby ste určili presnú povahu problému a ak sú potrebné opravy. Taktiež budú môcť vymeniť vaše senzory ABS, ak je to potrebné.

Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku a prečítali si náš blog. :-)

2020    FIFOAUTOSHOP.SK - Eshop s autodielmi