3 signály zaneseného vzduchového filtra

08.10.2018

Blog image

1. Pomer vzduch - palivo

Ako bolo uvedené vyššie, keď váš motor nemôže dostať správne množstvo vzduchu, nie je to tak efektívne, ako by malo byť. Tento pokles vyplýva z nežiadúcej zmeny v zmesi vzduchu a paliva. Vzhľadom na to, že prísun vzduchu sa stáva čoraz obmedzenejší, zmes vzduch-palivo sa stáva bohatšou a bohatšou. Inými slovami, podiel paliva sa postupne zvyšuje.
Nakoniec palivo stojí viac peňazí. Nedostatok vzduchu znamená, že nie všetok benzín sa skončí spaľovaním. Namiesto toho sa bude pohybovať cez váš výfukový systém. Kým nedokážete obnoviť správny pomer vzduchu a paliva, pravdepodobne budete musieť plniť vašu plynovú nádrž oveľa častejšie.


2. Zlyhanie motora

Problémy spôsobené nedostatočným prietokom vzduchu prevyšujú len neúčinnosť. Neskôr motor začne zlyhávať. Inými slovami, spaľovanie sa nevyskytuje vo vnútri jedného alebo viacerých valcov. Zlyhanie vedie k nedostatku energie ako aj k výraznejšiemu poklesu počtu kilometrov plynu.
Opäť problém spočíva v príliš bohatej zmesi vzduchu a paliva. Neúplné spaľovanie bohatého paliva vytvára oveľa väčšie množstvo sadzí a výfukových plynov, ktoré sa rýchlo akumulujú ako nánosy na špičkách vašich zapaľovacích sviečok. Známe ako znečistenie uhlíka, tieto usadeniny zhoršujú a sťažujú zapaľovacie sviečky. Nakoniec sa vyskytne zlyhanie.


3. Čierny výfuk

Ako bolo uvedené vyššie, bohaté palivo znamená, že určitý percentuálny podiel benzínu prechádza cez váš motor bez toho, aby ste ho spaľovali. Toto palivo potom prúdi do vášho výfukového systému, kde často zapája a vytvára veľké množstvo čierneho dymu. Dobre pracujúci motor by na druhej strane mal produkovať malý až žiadny čierny dym.
Čierny dym spôsobuje problémy mnohými spôsobmi. Za prvé, dym má strašný vplyv na životné prostredie. Čierny dym tiež znamená, že vaše auto - a konkrétne váš výfukový systém - môže byť ohrozený určitými problémami.
Neupravené palivo sa často spontánne spaľuje vo vnútri výfukového systému vďaka zvýšeným teplotám vašich výfukových potrubí. Keď k tomu dôjde, teplota vo výfukovom systéme rastie ešte vyššie. Takéto teploty môžu rýchlo spôsobiť poškodenie vášho katalyzátora.
Väčšina katalyzátorov dokáže spracovať až do 800 °C. Spontánne spaľujúce palivo vytvára oveľa viac tepla než toto. V dôsledku toho sa substrát meniča môže roztaviť a zabrániť tomu, aby vykonal svoju prácu. Výsledkom bude, že váš výfukový systém bude čoraz toxickejší.


Účinky zaneseného vzduchového filtra môžu byť naozaj katastrofálne pre vaše auto. Našťastie môžete zabrániť väčšine týchto problémov tým, že vyškolený technik zmení váš vzduchový filter pravidelne. 

Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku a prečítali si náš blog. :-)

2020    FIFOAUTOSHOP.SK - Eshop s autodielmi